Przemysł stoczniowy to rozwój łodzi i innych statków szybowcowych. Zwykle dzieje się to w konkretnym biurze zwanym stocznią. Stoczniowcy, zwani dodatkowo stoczniowcami, wykonują specyficzny zawód, który ma swoje korzenie w czasach przed historią pisaną. Działalność ta jest postrzegana jako wyróżniająca się wśród najbardziej dochodowych przedsięwzięć na całym świecie. Niezależnie od obecnego kryzysu budżetowego, prezentacja nowego sprzętu morskiego dla łodzi ekologicznych i podniesienie poziomu łatwości konserwacji wraz z postępem umieściły tę dywizję na czołowych pozycjach w światowej rywalizacji. Ponieważ łodzie są kluczowym środkiem transportu dla narodów na całym świecie, dział stoczniowy odgrywa zasadniczą rolę w ulepszaniu krajów.

Asortyment węży metalowych Platinflex i ich zespołów jest szeroko stosowany w sektorze morskim i stoczniowym.

Węże metalowe do przemysłu morskiego i stoczniowego

Zastosowania produktów tych węży metalowych obejmują;

  • Transport substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ekstremalnych warunkach, a także wytrzymujących wysokie ciśnienie.
  • Zapobieganie katastrofalnym awariom poprzez zastosowanie ich w rurociągach wodnych, hydraulicznych i parowych
  • Możliwość stosowania w miechach wydechowych silników okrętowych jako kompensatory.
  • Kompleksowe rozwiązania zwiększające efektywność pod względem bezpieczeństwa, produktywności, a także użyteczności.
  • Stosowane jako węże zraszające w krążownikach.