Cryogenic gas hoses

Węże do gazów kriogenicznych

Węże kriogeniczne to węże zaprojektowane specjalnie do ekstremalnie niskich temperatur i transportu cieczy kriogenicznych, takich jak ciekły azot, ciekły tlen i inne skroplone gazy. Węże te są zwykle wykonane z materiałów, które są odporne na ekstremalne zimno i zapobiegają wyciekom cieczy kriogenicznych.

Materiały powszechnie stosowane do produkcji węży kriogenicznych obejmują stal nierdzewną, PTFE (politetrafluoroetylen) i inne wysokowydajne polimery. Węże są wielowarstwowe, aby zapewnić izolację i zapobiec gromadzeniu się elektryczności statycznej, która mogłaby spowodować iskrę i zapłon płynów kriogenicznych.

Węże do gazów kriogenicznych są stosowane w różnych branżach, takich jak medyczna, naukowa i przemysłowa, gdzie wymagane są płyny kriogeniczne. Są one zwykle używane do przesyłania cieczy kriogenicznych ze zbiorników magazynowych do innych urządzeń oraz do dostarczania gazów kriogenicznych do instrumentów analitycznych, takich jak spektrometry masowe lub spektrometry magnetycznego rezonansu jądrowego.

Ważne jest, aby używać węży kriogenicznych, które są przeznaczone do określonego zastosowania i które są odpowiednio konserwowane i sprawdzane, aby zapobiec wyciekom lub awariom, które mogą spowodować poważne obrażenia lub uszkodzenia.