O nas

WIODĄCY PRODUCENT
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

Firma Platinflex z siedzibą w Stambule powstała w 2000 roku i od tego czasu stała się jednym z wiodących producentów falistych elastycznych węży metalowych do zastosowań przemysłowych, gazowych i wodnych.

Obecnie Platinflex z dumą dostarcza elastyczne węże i zespoły we wszystkich kluczowych sektorach przemysłu, w tym w kolejnictwie i przemyśle silników ciężkich, energetyce i przemyśle stoczniowym. Te niestandardowe zespoły są wykorzystywane w rurociągach naftowych i gazowych, przemyśle chemicznym i petrochemicznym i są projektowane we współpracy z naszymi klientami, mając na uwadze ich specyfikacje.

Dzięki kluczowym wskaźnikom wydajności, takim jak bezpieczeństwo, integralność i wykonalność techniczna w połączeniu z naszymi globalnymi łańcuchami dostaw i odchudzonymi procesami, Platinflex stworzył dla siebie niszę, która zapewnia najwyższe standardy gwarancji i zgodności produktu.

Kultywowanie więzi z klientami w sposób doskonały i uczciwy

Naszą misją jest utrzymywanie silnych relacji z klientami poprzez dostarczanie doskonałych, fachowo przygotowanych produktów i rozwiązań. Naszym celem jest także wspieranie kultury zakorzenionej w szczerości.

Nasz cel: TOP 10 pod względem innowacji i zrównoważonego rozwoju

Dążymy do globalnego uznania poprzez przestrzeganie nowoczesnych standardów, optymalizację zasobów i zaangażowanie w produktywność. Nasz cel: znaleźć się w pierwszej dziesiątce na całym świecie dzięki technologii, talentowi i praktykom przyjaznym dla środowiska.

O nas

Nasze wartości
korporacyjne

001

Orientacja na klienta

W naszej pracy zawsze mamy na uwadze potrzeby i życzenia naszych klientów. Każdą przesłaną do nas prośbę traktujemy jako szansę na rozwój i skupiamy się na tym, jak najlepiej ją zrealizować poza możliwościami, które posiadamy.

002

Innowacja

Dbamy o to, aby wykorzystywać nasze kreatywne myślenie i możliwości technologiczne na najbardziej zaawansowanym poziomie w celu tworzenia wartości dodanej. Wiemy, że innowacje zostaną osiągnięte poprzez docenianie różnic i zawsze przywiązujemy wagę do różnorodności.

003

Szacunek

Wiedząc, że szacunek rodzi zaufanie, a zaufanie rodzi współpracę, stale inwestujemy w nasz kapitał społeczny i ulepszamy nasze możliwości współpracy.

004

Wspólna nauka

Pracujemy nad doskonaleniem naszej wiedzy we współpracy ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Wykorzystujemy okazje do wspólnego uczenia się, wewnątrz i na zewnątrz, eksperymentując, ucząc się na błędach, dzieląc się tym, czego się nauczyliśmy i dążąc do ciągłego doskonalenia.

005

Wrażliwość środowiskowa

Wykonujemy naszą pracę bez szkody dla środowiska i w harmonijny sposób, szanując prawo do życia i życia naturalnego. Podejmujemy niezbędne środki w celu zmniejszenia naszego śladu węglowego i kontynuujemy naszą pracę ze wszystkimi naszymi pracownikami w sposób wrażliwy na środowisko.

O nas

Nasze relacje z
klientami

By developing powerful associations with
our Customers

Nasze zaangażowanie w budowanie silnych i trwałych relacji z naszymi cenionymi klientami jest podstawą naszej działalności. Naszym priorytetem jest zrozumienie ich potrzeb, przekraczanie oczekiwań i budowanie zaufania.

Dodaj tu swój tekst nagłówka