Budowa statków to rozwój łodzi i innych statków szybowcowych. Zwykle dzieje się w konkretnym biurze zwanym stocznią. Stoczniowcy, nazywane dodatkowo statkami, podejmują określone zawody, które wynikają z ich fundamentów, przed pisemną historią. Ten biznes jest postrzegany jako wyróżniający się spośród najbardziej dochodowych przedsięwzięć daleko i szeroko. Niezależnie od obecnego spowolnienia budżetowego, prezentacja nowego wyposażenia okrętowego dla zielonych łodzi i wzrost poziomu łatwości utrzymania wraz z postępem spowodowały, że ten podział znalazł się na czołowej pozycji w światowym rywalizacyjnym polu. Ponieważ łodzie są kluczową metodą transportu dla narodów na całym świecie, podział przemysłu stoczniowego stanowi podstawowy element poprawy sytuacji w poszczególnych krajach.

Wachlarz metalowych węży Platinflex, a także podzespołów szeroko wykorzystywanych w sektorze okrętowym i okrętowym.

Węże metalowe dla przemysłu okrętowego i stoczniowego

Zastosowania produktów tych węży metalowych obejmują:

  • Transport substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ekstremalnych warunkach, a także wytrzymywanie wysokiego ciśnienia.
  • Zapobieganie katastrofalnym awariom poprzez ich zastosowanie w rurociągach wodnych, hydraulicznych i parowych
  • Przydatność w mieszkach wydechowych silników okrętowych jako kompensatorów.
  • Kompleksowe rozwiązania zwiększające wydajność pod względem bezpieczeństwa, wydajności i użyteczności.
  • Ich zastosowanie jako węży tryskaczowych w Cruiserach.